0135-2719500

uhudauk@gmail.com
 

Management

Chairman –

Sh. Banshidhar Bhagat

Hon’bl Minister for Housing, Govt. of Uttarakhand

Chief¬†Administrator –

Sh. Shailesh Bagauli (IAS)

Additional Chief¬†Administrator –

Sh. Surender Narayan Pandey(IAS)

Joint Chief¬†Administrator –

Dr.Abhishek Tripathi(PCS) – Dehradun Office

Sh Bansidhar Tiwari (PCS) – Rudrapur Office